Deze website is eigendom van Tandartspraktijk Ridere

Contactgegevens:
Tandartspraktijk Ridere
Kievitstraat 2
3910 Pelt
Ondernemingsnummer: 0770.927.195

Telefoon: 011 49 68 88
E-mail: info@ridere.be

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Tandartspraktijk Ridere of rechthoudende derden. Elke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze website, onder welke vorm en door welk middel dan ook, is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Tandartspraktijk Ridere.

Aansprakelijkheid

Tandartspraktijk Ridere levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal Tandartspraktijk Ridere de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Tandartspraktijk Ridere kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Tandartspraktijk Ridere verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Limburg, afdeling Hasselt bevoegd.

© Tandartspraktijk Ridere
Website ontwikkeld door Dries®